Gatsby
Javascript kursus

Tund 5. CSS, Netlify ja starterid

CSS failide vaatamine/muutmine

Erinevate komponentide CSS asub kaustas style/sections. Seal saab muuta komponentide disaini. Fonti saab muuta style/base/_typography failis.

Linear gradiendi tegemine: CSS gradient link

Clip pathi tegemine: Clip path tegemine Ekstra link clip pathi seletamiseks: Clip path kasutamine

Netlify

Netlify konfiguratsioon: Netlify docs

Gatsby starterid

Blogi starteri link: Blogi starter

Slaidiesituse starteri link: Slaidiesituse starter

Kuidas kirjutada Markdowni: Markdowni cheat sheet